Sremska Mitrovica
Save Kovačevića 13
Telefon: +381 (0) 63 72 00 629
Telefon: +381 (0) 22  637 888
E-mail: violavlad@gmail.com
Web: stomatolog-mitrovica.rs